Left Right

Wetgever geeft duidelijk signaal: rijden en alcohol drinken gaat niet samen.

Jan 15, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Op 14 januari 2014 heeft de Kamercommissie Infrastructuur enkele aanpassingen aan de verkeerswet en wegcode goedgekeurd. Een van de maatregelen is een verhoging van de boete voor rijden met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed. Deze boete stijgt binnenkort van 150 naar 170 euro.  Dit betekent dat het bedrag voor onmiddellijke inning bij gehaltes tussen 0,5 en 0,8 promille verhoogd wordt van 150 naar 170 euro. Dit geld zal geïnvesteerd worden in extra controletoestellen. De onmiddellijke inning wordt ook uitgebreid tot gehaltes van 1,2 promille. Voor buitenlanders is dat zelfs 1,5 procent, dit om straffeloosheid tegen te gaan.

Ook wordt ritsen verplicht en mogen professionele chauffeurs nog slechts 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben.

Daarnaast zal recidive strenger bestraft worden. Bijvoorbeeld als je binnen de drie jaar opnieuw betrapt wordt op inbreuken als rijden onder invloed, vluchtmisdrijf, het gebruik van een radardetector of rijden zonder rijbewijs, links inhalen op een helling of in een bocht en straatraces. Bij recidive zal het rijbewijs voortaan verplicht  worden ingetrokken voor drie maanden. Dit betekent ook dat in dat geval het theoretisch en praktisch examen moet worden overgedaan, net als een medisch en psychologisch onderzoek.

Volgens staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet zouden al deze maatregelen moeten bijdragen tot veiliger verkeer en kaderen zij in de doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2020 terug te dringen tot onder de 420 per jaar (ter vergelijking: in 2012 waren er 672 doden).

Sofie Longerstay

Comments are closed.