Left Right

Verdeelde reacties op uitbreiding maatregelen bij niet betaling van onderhoudsgeld voor kinderen

Mar 30, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

De Kamercommissie Financiën besliste om extra maatregelen te voorzien voor het geval ouders het onderhoudsgeld voor hun kinderen niet betalen

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) zal meer druk kunnen uitoefenen op ouders die hun onderhoudsgeld niet betalen.

De rechter kan zo voortaan het rijbewijs afnemen van de ouder in kwestie, en de dienst kan beslag leggen op goederen tot 15.000 euro.

Wat is DAVO?

De Dienst voor alimentatievorderingen werd bij de Federale Overheidsdienst Financiën opgericht door de wet van 21 februari 2003 als een dienstverlening voor de burgers. De dienst maakt deel uit van de administratie van de niet-fiscale invordering binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Aan de basis van de oprichting van de DAVO lagen twee doelstellingen, namelijk hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld).

De DAVO werd opgericht als neutrale schakel tussen de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige. De bedoeling is om de spanningen tussen beide partijen over de betaling van het onderhoudsgeld te verminderen.

De DAVO neemt de innings- en invorderingshandelingen op zich, schiet de invorderingskosten voor zodat de onderhoudsgerechtigde ze niet eerst moet betalen en kan zelfs de administratieve en juridische formaliteiten op zich nemen indien de onderhoudsplichtige zich in een procedure van collectieve schuldenregeling bevindt. En wanneer de onderhoudsgerechtigde aan bepaalde voorwaarde voldoet, betaalt de DAVO voorschotten op het onderhoudsgeld voor de kinderen.

Al deze zaken worden momenteel door eenzelfde aanspreekpunt ter beschikking gesteld van de burger.

De DAVO zal alles in het werk stellen om zo goed mogelijke invorderingsresultaten te behalen. De dienst heeft daarvoor toegang tot allerlei informatie over het vermogen en inkomen van de schuldenaar. Maar garanties kunnen niet gegeven worden: alles hangt uiteindelijk af van de financiële situatie van de onderhoudsplichtige.

Hervorming.

DAVO wordt hervormd en dat geeft de dienst meer juridische middelen. Zo kan een rechter het rijbewijs van de persoon in kwestie laten intrekken. Door een toevoeging aan de hypotheekwet kan de dienst voortaan ook beslag laten leggen op goederen tot zowat 15.000 euro.

Daarnaast werden de voorwaarden om een voorschot te verkrijgen van DAVO versoepeld. Vroeger had de ouder slechts recht op een voorschot wanneer het nettosalaris maximum 1.373 euro bedraagt. Veel werkende, alleenstaande ouders vielen zo uit de boot. Het voorschot wordt ook verhoogd met 65 euro per kind ten laste en 130 euro voor kinderen met een handicap.

Bovendien zal een voorschotsaanvraag bij DAVO ook eenvoudiger kunnen. DAVO zal rechtstreeks bij de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen nagaan wat de inkomsten van de aanvrager zijn, zonder dat die zijn aanslagbiljet moet indienen.

Via deze hervorming wil men de veel geziene problematiek van het niet betalen van onderhoudsgeld en de armoede die daaruit voortkomt, strenger aanpakken. Men gaat er immers vanuit dat armoede bestrijden bij het kind begint. Dat men voortaan ook het rijbewijs zal kunnen intrekken van de ouder die zijn onderhoudsplicht niet voldoet wordt door velen echter als een onzinnige, onlogische, zelfs belachelijke maatregel gezien, die bovendien overbodig is gelet op de reeds bestaande wettelijke waarborgen, zoals bijvoorbeeld het misdrijf familieverlating.

Comments are closed.