Left Right
Axel Brugman

Axel Brugman

Voorkeurmateries

Handelsrecht, handelsinvorderingen, contractenrecht, verbintenissen in het algemeen en aansprakelijkheidsrecht (contractueel en buitencontractueel) in het bijzonder, bouw- en aannemingsrecht, bijzondere overeenkomsten, consumentenrecht, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, burengeschillen, huurrecht (woninghuur, handelshuur en gemene huur), verkeersrecht en strafrecht.

 

Professionele nevenactiviteiten

Mr. BRUGMAN wordt o.m. regelmatig aangesteld door de Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent als beheerder ad hoc (gerechtelijk bewindvoerder) en curator over onbeheerde nalatenschappen.

Daarnaast is Mr. BRUGMAN actief in tal van ondernemingsnetwerken, waaronder Business Network International (BNI) Gent Artevelde, Lions Club Gavere Rhodeland, B19 Business Club, …  Voorheen was hij ook lid van Junior Chamber International (JCI) Gent Artevelde.

 

Opleiding

Mr. BRUGMAN studeerde Moderne Talen-Wiskunde aan het Sint-Barbaracollege te Gent waar hij met grote onderscheiding afstudeerde.

Hij behaalde in 2007 het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn opleiding volgde hij de grondige studies van het Straf- en Strafprocesrecht en van het Privaat recht, meer in het bijzonder enerzijds het aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht en anderzijds het strafproces en het strafrechtelijk sanctierecht.

Hij had tevens bijzondere aandacht voor exotisch recht zoals Modern Chinees Recht en voor rechtsgeschiedenis.

Hij schreef tijdens zijn opleiding onder meer de scripties ‘Misdaden en wanbedrijven als idealistisch strijdmiddel.’ en ‘Scheiding der Machten: tussen woord en daad; een rechtsvergelijkende studie tussen het principe van scheiding der machten in Japan en de USA.

Tijdens zijn studies deed hij werkervaring op in de bouwsector, de bankensector en de horecasector.

Na zijn studies vatte hij zijn baliestage aan bij het gereputeerde Advocatenkantoor Balcaen-Heymans (AdvoGent).  Na het volbrengen van de baliestage werd hij bij dit kantoor Advocaat-Medewerker.

In 2013 stond hij aan de wieg bij de geboorte van het kantoor “Bodelo Advocaten”, welke in 2014 verder ging onder de benaming “Axel Brugman Advocatenkantoor”.

 

Wettelijke vermeldingen

Advocaat aan de Balie van Gent sedert 04.10.2007.

Ondernemingsnummer 0812.573.849 – B.T.W.-nr. BE 0812.573.849.

Mr. BRUGMAN is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. BRUGMAN is gevestigd te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 397.  Mr. BRUGMAN baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.