Left Right

De ingebrekestelling door een advocaat

Nov 12, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Sinds 11 juli 2013 heeft het laten versturen van een ingebrekestelling door een advocaat een bijkomend belangrijk voordeel.

Naast de garantie op een ingebrekestelling die voldoet aan de wettelijke bepalingen, werkt de ingebrekestelling door een advocaat immers ook stuitend ten aanzien van de verjaring.

Hierdoor wordt de termijn waarbinnen een schuldvordering kan worden ingevorderd voor de rechtbank verlengd met maximaal één jaar.

Voor de wetswijziging was daarvoor nog minstens een bevel tot betaling betekend door een gerechtsdeurwaarder voor nodig.

Het voordeel van de wetswijziging is dat het stuiten van de verjaring goedkoper kan dan voorheen.

Bovendien krijgen partijen hierdoor ook iets meer tijd om eventueel het geschil in der minne te kunnen regelen.

De ingebrekestelling moet echter steeds per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden. Tevens schrijft de wet een aantal verplichte vermeldingen voor.

(N.B.: Deze bijdrage is geen juridisch advies.  Een juridisch advies vergt steeds een studie op maat van de individuele zaak.  Deze bijdrage werd voorts geschreven op basis van het geldende recht op het ogenblik van publicatie en derhalve onder voorbehoud van toekomstige wetswijzigingen.) 

Axel Brugman
Advocaat

Comments are closed.