Left Right

Politierechters mogen bij de bepaling van de straf bij een snelheidsovertreding enkel rekening houden met de gecorrigeerde snelheid.

Apr 25, 2017 | bodeloadvocaten | Uncategorized

In haar arrest van 04.04.2017 vernietigde het Hof van Cassatie (P.15.0057.N) het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (zetelend in graad van beroep), waarbij een automobilist werd veroordeeld tot een geldboete én e

Lees meer

De ingebrekestelling door een advocaat

Nov 12, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

Sinds 11 juli 2013 heeft het laten versturen van een ingebrekestelling door een advocaat een bijkomend belangrijk voordeel. Naast de garantie op een ingebrekestelling die voldoet aan de wettelijke bepalingen, werkt de ingebrekestelling door een advoc

Lees meer

Wanbetaling en Algemene voorwaarden : enkele praktische tips

Jun 18, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

Het kantoor krijgt regelmatig de vraag van ondernemers wat zij kunnen doen tegen wanbetalers. Vaak dienen wij dan te antwoorden dat spijtig genoeg niemand die zich in het economisch verkeer begeeft, immuun is voor wanbetalers. Een toverformule om u t

Lees meer

Beroepsschulden binnen het huwelijk. Wie betaalt ze?

May 26, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

De vraag die hieronder summier beantwoord wordt is welk vermogen kan worden aangesproken voor het betalen van de beroepsschulden van één van de echtgenoten in een wettelijk stelsel. Wanneer u op het moment van uw huwelijk geen huwelijkscontract heb

Lees meer

Mogelijke sancties voor het niet gaan stemmen of vervullen van een functie? Wat indien u uw oproepingsbrief kwijt bent?

May 23, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

De verkiezingskoorts begint merkbaar te stijgen. Omdat het kantoor de laatste dagen  regelmatig bevraagd wordt omtrent de juridische aspecten van de aankomende verkiezingen, geven we kort een antwoord op de volgende FAQ’s. 1.U bent opgeroepen

Lees meer

Vergoeding ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen voor persoonlijke arbeidskracht geïnvesteerd in een eigen onroerend goed

May 13, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

Het is genoegzaam bekend dat er in het wettelijk stelsel sprake is van drie onderscheiden vermogens, meer bepaald: het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen (artikel 1398 Burgerlijk Wetboek). Uit artikel 1432

Lees meer

Repressieve oplossing voor het afhalen van gelden door één echtgenoot kort voor of tijdens de feitelijke scheiding. (Cass. 14 november 2013)

Apr 30, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

Probleemstelling. Een veel voorkomend probleem in de praktijk betreft de situatie waarin één van de echtgenoten kort voor of tijdens de feitelijke scheiding financiële tegoeden afhaalt van de gemeenschappelijke bankrekening(en) zonder de ander

Lees meer

Vier praktische tips om een factuur correct te protesteren.

Apr 16, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

1.       Zorg dat het protest snel na de betwiste factuur volgt Een protest dat te laat komt kan immers verregaande gevolgen hebben indien u een handelaar bent (en regelmatige handelstransacties onderhoudt met uw medecontractant) nu er in dat g

Lees meer

Het conventionele recht van terugkeer en het recht van wettelijke terugkeer gelijk behandeld in de successierechten.

Apr 9, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

Het conventioneel recht van terugkeer wordt het makkelijkst uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel een vader schenkt een goed (roerend vb. geld of onroerend vb. een woning) aan zijn dochter. Deze schenking is per definitie onherroepelijk wat z

Lees meer

Aanpassing euthanasiewet inmiddels in werking getreden.

Apr 7, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized

Recent trad de nieuwe wet van 28 februari 2014, die euthanasie mogelijk maakt voor minderjarigen, in werking. Deze wet betreft een wijziging van de initiële wet van 28 mei 2002 in die zin dat hij een versoepeling van de toepassingsvoorwaarden inh

Lees meer
123