Left Right

Het kantoor

Het kantoor

Het Advocatenkantoor is een hedendaags advocatenkantoor gevestigd te Gent.

Het kantoor streeft er steeds naar om een geschil in der minne te kunnen oplossen en maakt er een erezaak van om – in de mate van het mogelijke – gerechtelijke procedures te vermijden.

Het kantoor is voornamelijk actief in het burgerlijk-, handels-, contracten- en verkeersrecht en verzorgt steeds advies op maat van de cliënt aan marktconforme tarieven.

Meer concreet kan u bij het kantoor terecht voor problemen met onder meer het invorderen van onbetaalde facturen, huurgeschillen (handels-, gemene en woninghuur), koop-verkoop-overeenkomsten, bouw- en aannemingscontracten, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, verkeersongevallen en –boetes, burgerlijke partijstelling bij een strafprocedure, …

Naast het voeren van procedures richt het kantoor zich ook op adviesverlening, onderhandeling en bijstand bij bemiddeling, alsook op het opstellen van overeenkomsten en minnelijke schikkingen.

Het kantoor richt zich zowel naar ondernemingen als naar particulieren en staat garant voor een efficiënte en kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Het kantoor werd opgericht in 2013 door Meester Axel BRUGMAN onder de benaming BODELO Advocaten.  In 2014 onderging het kantoor een naamswijziging naar AXEL BRUGMAN ADVOCATENKANTOOR.