Left Right

Verdeelde reacties op uitbreiding maatregelen bij niet betaling van onderhoudsgeld voor kinderen

Mar 30, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

De Kamercommissie Financiën besliste om extra maatregelen te voorzien voor het geval ouders het onderhoudsgeld voor hun kinderen niet betalen De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) zal meer druk kunnen uitoefenen op ouders die hun onderhoudsge

Lees meer

De misdrijven “grooming” en “cyberlokkerij” uitgelegd

Mar 20, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen zijn bijzonder ernstige misdrijven, aangezien ze gericht zijn tegen kinderen, die recht hebben op extra bescherming en zorg. Deze misdrijven bezorgen heel wat fysiek, psychisch en sociaal leed bij

Lees meer

Valkuilen bij de begunstiging in een een levensverzekeringsovereenkomst met kapitaal bij overlijden

Mar 17, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Via een “begunstigingsclausule” in een levensverzekeringscontract hebt u de mogelijkheid om de begunstigde van uw verzekering te kiezen. Vaak gebruiken mensen standaard termen zoals “de nalatenschap” of “wettige erfgenamen”. In oude leven

Lees meer

Automatische ouderschapsrechten voor lesbische meemoeders is een mijlpaal in de gelijkberechting van hetero ouders en lesbische ouders in een gelijkaardige situatie

Mar 12, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

In het parlement is een consensus ontstaan om lesbische ouders dezelfde rechten te geven als hetero ouders. Dat bleek woensdagmiddag na hoorzittingen in de Senaatscommissie Justitie. Het wetsvoorstel daaromtrent zou nog voor de ontbinding van de Kam

Lees meer

Probatie wordt een afzonderlijke, zelfstandige straf.

Feb 19, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

De Kamercommissie Justitie keurde zopas een wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) in die zin goed. Wat is probatie? Indien de betrokkene probatie krijgt dan wil dat zeggen dat hem door de Strafrechter een maatregel wordt

Lees meer

Werkgever moet ontslag verplicht schriftelijk motiveren indien werknemer daarom vraagt

Feb 11, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Het is een veel gestelde vraag of werkgevers het ontslag van een werknemer dienen te motiveren. Tot nu toe is dit niet verplicht voor Belgische werkgevers. Al dient meteen opgemerkt te worden dat België op dit punt de uitzondering op de regel is. Z

Lees meer

Rechter kan terugkomen op beslissing als niet alle punten zijn beslecht

Feb 10, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Door het in voege treden van een nieuwe wet kunnen rechters die zich niet over alle punten van de vordering hebben uitgesproken, terugkomen op hun beslissing, en het vergeten punt alsnog beslechten. Hoger beroep om toch nog een uitspraak over dit pun

Lees meer

Echtscheiding door onderlinge toestemming kan straks volledig schriftelijk

Feb 4, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Gelet op de huidige wetgeving moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat zal binnenkort veranderen. Een volledig schriftelijke procedure zal tot de mogelijkheden be

Lees meer

Wetgever geeft duidelijk signaal: rijden en alcohol drinken gaat niet samen.

Jan 15, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Op 14 januari 2014 heeft de Kamercommissie Infrastructuur enkele aanpassingen aan de verkeerswet en wegcode goedgekeurd. Een van de maatregelen is een verhoging van de boete voor rijden met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed. Deze boete sti

Lees meer

Bericht aan het cliënteel: btw-invoering.

Jan 13, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen. Tot nu toe was er in de wetgeving een btw-vrijstelling voorzien voor advocaten. Advocaten moeten dus vanaf 1 januari 2014 21% btw rekenen op hun prestaties, zowel aan onde

Lees meer
123